Velkommen til E-Nummer.net

E-nummer.no er en opplysningsside for tilsetningsstoffer brukt i matvarer og andre varer for konsumering. Tilsetningsstoffer benyttes i nær sagt all masseprodusert- eller industriprodusert mat, og her i Norge så er alle pakninger godt merket med en komplett innholdsfortegnelse. For å kunne leste denne innholdsfortegnelsen skikkelig, så er det viktig å vite hva kodene på pakningen står for. E-nummer.no ønsker å gi alle brukere en rask og forståelig innføring i hva et tilsetningsstoff er, og hvorfor det er tilsatt maten man spiser.

Et e-nummer er en kode som brukes for å identifisere tilsetningsstoffer som er benyttet i et produkt for konsumering. E representerer Europa, og tilsier at dette stoffet er godkjent i Europa av European Food Safety Authority. Videre så består koden av et nummer som sier hva slags tilsetningsstoff det er.

Tilsetningsstoffets historie

Tilsetningsstoffer har blitt benyttet i tusenvis av år, i forskjellige former. De tidligere tilsetningsstoffer kunne ikke bare være helseskadelig, men også dødelige. I mangel på forskning og informasjon så ble det benyttet flere typer tilsetningsstoffer som i dag rett og slett anses som gift. Arsenikk og kvikksølv er eksempler på hva man tidligere tilsatte i mat og drikke for å oppnå ønsket farge. Det har også inntil ganske nylig vært benyttet tilsetningsstoffer som senere har vist seg å være kreftfremkallende. I dag har EU og store deler av resten av verden samkjørt lister med oversikt over alle tilsetningsstoffer som er benyttet i mat og andre produkter for konsumering.

Tidligere så hadde man lister over tilsetningsstoffer som var forbudt. Da det før var en prøve og feile mentalitet ovenfor tilsetningsstoffer, så tilsatte man stoffer og det var kun hvis det så ble påvist at disse midlene og stoffene var skadelige eller helsefarlige at man satte de på listen over forbudte tilsetningsstoffer. Dette har senere blitt endret, slik at man først tester og godkjenner tilsetningsstoffer, før de eventuelt kommer med på listen over godkjente stoffer og midler.

I 1962 kom den første felles listen med tilsetningsstoffer ut. Formålet var å samkjøre og ha en felles benevning for tilsetningsstoffer, og dette gjaldt i 1962 fargestoffer. I 1964 ble konserveringsmidler lagt til i listen, etterfulgt av antioksidanter i 1970. I 1974 ble også
fortykningsmiddel lagt til i direktivet. I dag finnes det komplette lister over alle tilsetningsstoffer som er å finne i matvarer, inkludert de som ikke lengre er tillatt.

Omstridte tilsetningsstoffer

Da historien viser at det tidligere var brukt mange tilsetningsstoffer som har vist seg å være helsefarlige, eller dødelige så er det fortsatt mange som er skeptiske til bruken av tilsetningsstoffer. Testing og prøver som blir gjort nå om dagen før et nytt stoff tas i bruk er i Europa meget grundig. Dette gjør at det er vanskelig å sammenligne dagens tilsetningsstoffer med de stoffer som før ble benyttet uten testing eller noen form for granskning. I dag anses tilsetningsstoffer som mer eller mindre ufarlig, da det brukes mange ressurser for å sørge for at det vi får i oss er trygt. Derimot så er det ikke alltid at alle er enige i hva som er helseskadelig og ikke, og det er derfor noen produkter som er forbudt i Europa er tillatt i andre deler av verden, hvor deres fagpersoner har kommet til en annen konklusjon, og vise versa.

Det har blitt gjort, og blir fortsatt gjort, mye forskning og studier om tilsetningsstoffer, og selv om de godkjente stoffene anses som ufarlig for mennesker, så strides det stadig over hva som er langtidseffekten av tilsetningsstoffer i mat. Alle e-stoffer som er å finne i Europa går gjennom en ti år lang prosess før det finner veien ut i matvarene våre, men det er fortsatt vanskelig å si hva som blir resultatet i det lange løp, da det kan ta generasjoner før man har det endelige svaret.